Контакт

 

Во Interspace, главен фокус ни е обезбедување врвна и конзистентна услуга, цело време. Нашата врховна посветеност е да го одржуваме задоволството на клиентите на највисоко ниво.


Контакт за Македонија

Продажба за корисници

E: sales@interspace.mk
T: +389-23-299-199

Продажба за провајдери

E: wholesale@interspace.mk
T: +389-23-299-199

Техничка подршка

Кориснички портал: My Interspace
E: support@interspace.mk
T: +389-23-299-199

Општо барање

E: info@interspace.mk
T: +389-23-299-199


Контакт за интернационални барања

Продажба за корисници

E: sales@interspace.org

Продажба за провајдери

E: wholesale@interspace.org

Техничка подршка

Support center: My Interspace
E: support@interspace.org

Општо барање

E: info@interspace.org


Дирекција

Перо Наков 1
1000 Скопје, Македонија